Pogoji uporabe spletne strani in varovanje zasebnosti

Pravna obvestila

Pogoji uporabe spletnega portala moj-horoskop.si

Ti pogoji opisujejo, določajo in urejajo pogoje uporabe spletnega portala moj-horoskop.si.

Z uporabo spletnih strani portala se strinjate s spodaj navedenimi pogoji uporabe.

V primeru, da uporabnik krši navedene pogoje uporabe spletnih strani portala moj-horoskop.si, mu lahko lastnik onemogoči uporabo spletnih strani portala.

Uporabo spletnih strani portala moj-horoskop.si se uporabniku lahko prepreči tudi v primeru, da le-ta z uporabo spletnih strani portala moj-horoskop.si nadleguje druge uporabnike ali krati njihove pravice, portal uporablja v zlonamerne namene ali ne ravna v skladu z navodili za uporabo spletnih strani portala moj-horoskop.si.

Avtorske pravice

Vsebine, objavljene na spletnih straneh portala, je dovoljeno pregledovati in reproducirati za lastne osebne nekomercialne potrebe. Ne sme pa se jih spreminjati, prepisovati, ponovno objavljati in razširjati niti v komercialne niti v nekomercialne namene brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljenja lastnika portala moj-horoskop.si. V primeru kakršnekoli dovoljene uporabe vsebin teh spletnih strani se morajo ohraniti vse označbe avtorskih pravic ter druga obvestila in opozorila, ki jih določi lastnik portala moj-horoskop.si (Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah Republike Slovenije (ZAPS, UL št. 120-01/94-1/3)).

Vse znamke na spletnem portalu moj-horoskop.si so zaščitene, če lastnik spletnega mesta ne določi drugače. To vključuje tudi vse lastnikove logotipe in znake. Uporaba znamk je dovoljena le s predhodnjim pisnim dovoljenjem lastnika spletnega portala moj-horoskop.si.

Varovanje zasebnosti

Za uporabo nekaterih delov spletnega portala moj-horoskop.si se je treba prijaviti z uporabniškim imenom in geslom. S prijavo na spletni portal se strinjate, da se vaši osebni podatki, ki ste jih posredovali ob pridobitvi uporabniškega imena in ob uporabi spletnega portala moj-horoskop.si, uporabijo na način in v namene, opisane v nadaljevanju teh pogojev.

Lastnik portala moj-horoskop.si se zavezuje, da bo osebne podatke uporabnikov, dobljene preko spletnih strani moj-horoskop.si, skrbno varoval in da jih ne bo posredoval tretjim osebam.

Lastnik portala moj-horoskop.si se tudi zavezuje, da bo varoval zasebnost uporabnikov spletnega mesta. Podatki o uporabi portala, ki se zbirajo avtomatsko in ne omogočajo vpogleda v osebne podatke, se bodo uporabili le z namenom izboljšanja uporabe portala moj-horoskop.si.

Osebni podatki, ki jih uporabnik posreduje ob pridobitvi uporabniškega imena in ob uporabi spletnega portala moj-horoskop.si, se bodo obdelovali in uporabljali z namenom zagotavljanja storitev spletnega portala moj-horoskop.si, za zagotavljanje neposrednega obveščanja uporabnika o novih storitvah spletnega portala moj-horoskop.si in za preverjanje, ali uporabnik uporablja spletni portal moj-horoskop.si in storitve, ki so dostopne preko portala, v skladu s temi pogoji ter morebitnimi posebnimi pogoji.

Pridržki

Lastnik spletnega portala moj-horoskop.si si pridržuje pravice, da spreminja vsebino spletnega portala in/ali preneha z njegovim dopolnjevanjem, kadarkoli, brez vsakršnega predhodnjega obvestila in ne prevzema nobenih odgovornosti za obnovo spletnega portala.

Lastnik spletnega portala moj-horoskop.si ne odgovarja za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij, prav tako tudi ne za morebitno nedelovanje ponudnikov dostopa do interneta.

Lastnik spletnega portala moj-horoskop.si se bo po najboljših močeh trudil na straneh portala zagotavljati najbolj točne in najnovejše podatke, vendar uporabnike spletnih strani opozarja, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Lastnik spletnega portala moj-horoskop.si lahko te pogoje uporabe spremeni brez predhodnega obvestila.

Upravljalec, ponudnik storitev premijskih številk 090, ki so oglaševane na spletni strani, in lastnik spletnega portala moj-horoskop.si